IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive

Draft Plani i Ri i Aktiviteteve 2018-2020

Konsultim publik mbi Planin e Ri të Veprimit 2018-2020 të...

Vlerësimi i njohurive shtesë për nëpunësit e admin…

Në vijim të njoftimit për fillimin e procedurave për të...

FUSHA E NJOHURIVE KU DO TE MBESHTETET VLERESIMI PE…

FUSHA E NJOHURIVE KU DO TE MBESHTETET VLERESIMI PER PËRFITIMIN...

NJOFTIM PER INSPEKTORET

Lista emerore e inspektoreve per intervisten e strukturuar me goje...

Inspektore 16 dhjetor 2017

NJOFTIM   Në vijim të njoftimit për fillimin e procedurave për të...

Testimi për vlerësimin periodik për përfitimin dhe…

FUSHA E NJOHURIVE KU DO TE MBESHTETET VLERESIMI PER PËRFITIMIN...

Bursa për Nëpunësit e Rinj Civilë

  NJOFTIM PARAPRAK MBI THIRRJEN PËR APLIKIME PËR SKEMËN E BURSAVE...

Takimi i 7-të i Grupit të Posaçëm BE-Shqipëri për …

Takimi i 7-të i Grupit të Posaçëm për Reformën e...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
MARS 2018
HMMEPSD
1
2

1601 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Informimit, në Drejtorinë e Monitorimit dhe Informimit, në Agjencinë Telegrafike Shqiptare - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Arsim i Lartë. Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1601 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Informimit, në Drejtorinë e Monitorimit dhe Informimit, në Agjencinë Telegrafike Shqiptare - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Arsim i Lartë. Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1601 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit, në Drejtorinë e Monitorimit dhe Informimit, në Agjencinë Telegrafike Shqiptare - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Arsim i Lartë. Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1601 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit, në Drejtorinë e Monitorimit dhe Informimit, në Agjencinë Telegrafike Shqiptare - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Arsim i Lartë. Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1602 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Qelqit, Këpucëve, Detergjentëve/Sigurisë së Produkteve, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Produkteve, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi Industriale", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


3
4
5

1592 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.3.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1624 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Produkteve Mekanike, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Produkteve, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri mekanike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


6

1588 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.3.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 09:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Inxhinieri Mjedisi/Inxhinieri Mekanike/Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1589 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.3.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 09:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Bujqësore/Agronomike/Ekonomike/Inxhinieri Mekanike/Inxhinieri Mjedisi/Inxhinieri Ndërtimi/Drejtësi", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1591 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.3.2018, ora 16:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 09:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike/ Shkenca juridike/ Shkenca ekzakte". Niveli Minimal i diplomës "Master Profesional".


7

1590 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.3.2018, ora 16:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike, degët Ekonomiks/Financë/Kontabilitet". Niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1599 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave)


8
9

1588 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.3.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 09:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Inxhinieri Mjedisi/Inxhinieri Mekanike/Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1589 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.3.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 09:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Bujqësore/Agronomike/Ekonomike/Inxhinieri Mekanike/Inxhinieri Mjedisi/Inxhinieri Ndërtimi/Drejtësi", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1590 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.3.2018, ora 16:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike, degët Ekonomiks/Financë/Kontabilitet". Niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1591 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.3.2018, ora 16:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 09:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike/ Shkenca juridike/ Shkenca ekzakte". Niveli Minimal i diplomës "Master Profesional".


1626 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative e Gjyqësore dhe Koordinimit, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, në Departamentin e Administratës Publike - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike, profili E Drejtë Publike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1626 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikave dhe Procedurave të Rekrutimit, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, në Departamentin e Administratës Publike - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike, profili E Drejtë Publike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1626 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikave dhe Procedurave të Rekrutimit, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, në Departamentin e Administratës Publike - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike, profili E Drejtë Publike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1626 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Inspektimit, Etikës dhe Integritetit, në Departamentin e Administratës Publike - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike, profili E Drejtë Publike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1627 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Performancës dhe Rritjes Profesionale, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit të Institucioneve dhe Pagave, në Departamentin e Administratës Publike - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Shkenca Politike/Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1627 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikave dhe Procedurave të Rekrutimit, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, në Departamentin e Administratës Publike - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Shkenca Politike/Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


10
11
12

1605 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.3.2018, ora 15:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Jurist në Njësinë e Legjislacionit dhe Akteve Rregullatore, në Departamentin Rregullator dhe të Përputhshmërisë, në Kryeministri


1604 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.3.2018, ora 15:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Jurist në Njësinë e Legjislacionit dhe Akteve Rregullatore, në Departamentin Rregullator dhe të Përputhshmërisë, në Kryeministri


1607 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.3.2018, ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator në Njësinë e Programimit të Akteve Rregullatore, në Departamentin Rregullator dhe të Përputhshmërisë, në Kryeministri


1608 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.3.2018, ora 11:30 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator në Njësinë e Programimit të Akteve Rregullatore, në Departamentin Rregullator dhe i Përputhshmërisë, në Kryeministri


1629 - Lëvizje paralele

Specialist (Arkive e fotove dhe buletinit), në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Telegrafike Shqiptare - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.3.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arkivistikë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1631 - Lëvizje paralele

Specialist në Zyrën Rajonale Shkodër, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.3.2018, ora 12:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1631 - Lëvizje paralele

Specialist (Sarandë) në Zyrën Rajonale Vlorë, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.3.2018, ora 12:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1632 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Inspektimeve, Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit, në Inspektoratin Qendror - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.3.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale/Biologji -Kimi", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1632 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Inspektimeve, Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit, në Inspektoratin Qendror - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.3.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale/Biologji -Kimi", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1609 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.3.2018, ora 12:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator në Drejtorinë e Politikave dhe Sistemit për Mirëqeverisje, në Njësinë e Politikave për Zhvillim dhe Mirëqeverisje, në Departamentin e Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes, në Kryeministri


13
14
15

1610 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Administratës, në Drejtorinë e Administratës dhe Prokurimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1614 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Rajonale Tatimore Fier


16

1637 - Lëvizje paralele

Inspektor i Dytë në Sektorin e Kontabilitetit të të Ardhurave, në Drejtorinë e Analizës dhe IT, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës, Vlorë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1637 - Lëvizje paralele

Inspektor i Dytë në Zyrën e Kontabilitetit të të Ardhurave, në Sektorin e Analizës dhe IT, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Vlorë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës, Vlorë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1637 - Lëvizje paralele

Inspektor i Dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës, Vlorë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1637 - Lëvizje paralele

Inspektor i Dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Vlorë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës, Vlorë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1637 - Lëvizje paralele

Inspektor i Dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës, Vlorë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1637 - Lëvizje paralele

Inspektor i Dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës, Vlorë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1637 - Lëvizje paralele

Inspektor i Dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës, Vlorë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1637 - Lëvizje paralele

Inspektor i Dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës, Vlorë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1637 - Lëvizje paralele

Inspektor i Dytë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës, Vlorë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1638 - Lëvizje paralele

Inspektor i Parë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1638 - Lëvizje paralele

Inspektor i Parë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1638 - Lëvizje paralele

Inspektor i Parë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1638 - Lëvizje paralele

Inspektor i Parë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1638 - Lëvizje paralele

Inspektor i Parë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1638 - Lëvizje paralele

Inspektor i Parë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1638 - Lëvizje paralele

Inspektor i Parë në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Kukës - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1639 - Lëvizje paralele

Inspektor i Dytë në Drejtorinë e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Korçë, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1639 - Lëvizje paralele

Inspektor i Dytë në Sektorin e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Lezhë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Korçë, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


17
18
19

1617 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.3.2018, ora 12:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr. 1, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës së Riskut, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1640 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.3.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1640 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Auditimit të Ndërmarrjeve, në Drejtorinë e Auditimit, në Ministrinë e Mbrojtjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.3.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1641 - Lëvizje paralele

Inspektor në Kapitenerinë e Portit Shëngjin, në Kapiteneritë e Porteve dhe Kontrollit Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.3.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Navale/Navigacion", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1642 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.3.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arkitekturë/Urbanistikë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1643 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.3.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Inxhinierike/një nga degët e Akademisë së Policisë/Sigurisë/një nga degët e Akademisë Ushtarake", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


20

1600 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.3.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës " Shkenca Komunikimi/Gazetari/Marrëdhënie me Publikun/Marketing/Arte Pamore/Arte të Bukura/Dizajn". Niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1601 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.3.2018, ora 13:00, në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.3.2018, ora 9:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Arsim i Lartë. Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1602 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.3.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi Industriale", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


21

1599 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.3.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.3.2018., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave)


1599 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.3.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.3.2018., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave)


1620 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.3.2018., ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës


1650 - Lëvizje paralele

Inspektor (për inspektime të tjera), në Sektorin e Inspektimeve të Tjera Shëndetësore, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Tiranë - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.3.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Mjekësi e Përgjithshme/Higjenë/Stomatologji/Shëndet Publik/Biologji/Infermieri/Mjekësi Veterinare/Biokimi (jo në fushën e mësuesisë)", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1650 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Inspektimit Sanitar, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor Tiranë - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.3.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Mjekësi e Përgjithshme/Higjenë/Stomatologji/Shëndet Publik/Biologji/Infermieri/Mjekësi Veterinare/Biokimi (jo në fushën e mësuesisë)", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


22
23

1600 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.3.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës " Shkenca Komunikimi/Gazetari/Marrëdhënie me Publikun/Marketing/Arte Pamore/Arte të Bukura/Dizajn". Niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1601 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.3.2018, ora 13:00, në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.3.2018, ora 9:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Arsim i Lartë. Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1602 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.3.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi Industriale", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1603 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.3.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1623 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.3.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Elektrike/Elektronike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1624 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.3.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri mekanike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1625 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.3.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Elektrike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


24
25
26

1630 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.3.2018., ora 12:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror


1651 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Lezhë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.3.2018, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Matematikë", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1651 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.3.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Matematikë", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1651 - Lëvizje paralele

Specialist në Zyrën e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Sektorin e Shërbimit për Tatimpaguesit, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Kukës - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Matematikë", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1651 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Matematikë", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1651 - Lëvizje paralele

Specialist në Zyrën e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Sektorin e Shërbimit për Tatimpaguesit, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Dibër - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.3.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Matematikë", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1651 - Lëvizje paralele

Specialist në Zyrën e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Sektorin e Shërbimit për Tatimpaguesit, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Gjirokastër - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Matematikë", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1651 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.3.2018, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Matematikë", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1651 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.3.2018, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Matematikë", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1652 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


27

1603 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.3.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1623 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.3.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Elektrike/Elektronike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1624 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.3.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri mekanike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1625 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.3.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Elektrike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1628 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.3.2018., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.3.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji diplomës "Financë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


28
29
30

1611 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Rajonale Tatimore Elbasan


1611 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.3.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Rajonale Tatimore Elbasan


1614 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.3.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Rajonale Tatimore Fier


1614 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.3.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Rajonale Tatimore Fier


1628 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.3.2018., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.3.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji diplomës "Financë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1629 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.3.2018., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2018., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arkivistikë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1631 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.3.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1632 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.3.2018., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale/Biologji -Kimi", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


31
Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike

+355 4 2250488

info@dap.gov.al

Adresa

Këshilli i Ministrave
Këshilli i Ministrave
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Nr. 1
Nr. 1
Tiranë
Tiranë