Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane e Luksemburgut ofron katër bursa studimi për “Master në Studime Ligjore Evropiane” për nëpunësit civilë, anëtarët e gjyqësorit, përfaqësuesit e shoqërisë civile nga Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia.

Master në Studime Ligjore Evropiane (MELS online)

• Program 2 vjeçar gjithëpërfshirës në fushën e së Drejtës Evropiane;

• Metodologjia inovative e mësimdhënies: leksionet në klasë të kombinuara me mësime online dhe në distancë, mbështetur nga ekspertë të ligjit të BE-së;

• Diploma e Masterit nga Universiteti Lorraine (Francë).

 

Kriteret e pranimit dhe detaje të tjera klikoni këtu: https://www.eipa.eu/master-of-european-legal-studies-mels-online/

 

Bursa u ofrohet në veçanti aplikantëve që kanë nevojë për mbështetje financiare.

 

Për më shumë informacion për bursat mund të kontaktoni stafin e MELS:

 

Drejtori i Programeve Master:                      Tomasz Kramer (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Organizatorët e Programit:                          Veronika Wydeau (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

                                                                                 Juliette Boussuge (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

EIPA Luxembourg

Circuit de la Foire Internationale 2

L-1347 Luxembourg

Tel.: +352 426 230 300  - Website: www.eipa.eu