IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Mbi 40 anëtarë të Komisioneve të Vlerësimit, përfaqësuar nga DAP dhe institucionet e administratës shtetërore u trajnuan në dy grupe të veçanta në datat 17-18 dhe 20-21 qershor, mbi metodat e vlerësimit të elementëve të personalitetit të çdo kandidati, gjatë intervistave të punës. 

Workshop-i me temë “Përmirësimi i mënyrës së rekrutimit në shërbimin civil” kishte për qëllim rritjen e aftësive rekrutuese në përmirësimin e mënyrës se si një anëtar i Komiteteve të Vlerësimit duhet të:

➡ Intervistojë kandidatët për aftësitë dhe ndërveprimin e tyre social;

➡ Të identifikojë dhe analizojë profilin personal të kandidatëve;

➡ Të përputhë maksimalisht kërkesat e pozicionit në administratë me profile të përshtatshme kandidatësh.

Në vazhdën e rritjes së kapaciteteve profesionale për një administratë eficiente, ky workshop ishte një ndër aktivitetet në kuadër të implementimit të projektit IPA 2014 “Zbatimi i reformës së shërbimit civil në administratën publike” financuar nga Bashkimi Evropian.