IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datat 2 - 6 shtator 2019, përfaqësues të Departamentit të Administratës Publike, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ADISA (Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara) morën pjesë në shkollën sezonale  me temë "Transformimi Digjital", zhvilluar nga ReSPA (Shkolla Rajonale e Administratës Publike).

Administrata shqiptare pati mundësinë të ndante sëbashku me përfaqësues nga Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, eksperiencat dhe metodologjitë më të mira në rajon, në pë֝rmirësimin e shërbimeve publike në administratë. 

Gjatë ditëve të trajnimit në Danilovgrad, Mali i Zi, u diskutua gjithashtu edhe për planet strategjike në fushën e digjitalizimit për nxitjen e inovacionit dhe ofrimin e shërbimeve digjitale në kohë dhe cilësi.