IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në zbatim të Kodit Zgjedhor dhe të vendimit nr. 9, datë 24/12/2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve,

Denonco çdo rast të përfshirjes, nxitjes, urdhërimit, shantazhimit apo kërkeës për përfshirjen e punonjësve të Departamentit të Administratës Publike në veprimtari politike apo në mbështetje të një subjekti zgjedhor apo të kandidatit në zgjedhje, duke klikuar më poshtë:

 

DENONCO