Urdhër për miratimin e planit të masave organizative dhe administrative nga Departamenti i Administratës Publike, në kuadër të parandalimit të përhapjes së virusit COVID-19