Buxheti i Departamentit të Administratës Publike 2018

Ligj nr.109/2017 Per buxhetin e vitit 2018

Regjistri i Prokurimeve 2018