PLANI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2018 - 2020

 

PLANI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2017 - 2020

 

PLANI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2016 - 2020

 

PLANI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2015 - 2020

 

PLANI KOMBËTAR PËR ZBATIMIN E MARRËVESHJES SË STABILIZIM-ASOCIIMIT 2012-2015