IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Viti 2006 shenon vitin e shtate te zbatimit te ligjit nr. 8549 date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil” dhe ne kete sens ka qene nje vit i konsolidimit te reformes ne administraten publike dhe çuarjes perpara te disa komponenteve te saj.

Perfundimi i reformes funksionale ne institucionet e administrates qendrore u shoqerua me miratimin e strukturave te organizuara sipas parimeve te grupimit te funksioneve te ngjashme, duke mundesuar racionalizimin e pozicioneve te punes dhe rritjen e efikasitetit te nepunesve.