Në zbatim të Kodit Zgjedhor dhe të vendimit nr. 9, datë 24/12/2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve,

Denonco çdo rast të përfshirjes, nxitjes, urdhërimit, shantazhimit apo kërkeës për përfshirjen e punonjësve të Departamentit të Administratës Publike në veprimtari politike apo në mbështetje të një subjekti zgjedhor apo të kandidatit në zgjedhje, duke klikuar më poshtë:

 

DENONCO