KRIJIMIN, FUNKSIONIMIN DHE KOMPETENCAT E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT PËR SHKAK TË MBYLLJES APO RISTRUKTURIMIT