SHPALLJE

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARARAK

NJOFTIM MBI LISTËN PËRFUNDIMTARE

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESVE

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE