IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Projekti i Binjakezimit IPA 2012 po jep mbështetjen e tij qysh prej vitit 2015 në zbatimin e reformës në shërbimin civil. Projekti parashikon një nismë informuese lidhur me arritjet e deritanishme dhe në Korrik te vitit 2017, do të zhvillohet edhe konferenca përmbyllese e këtij projekti me pjesëmarrjen e të gjithë institucioneve të përfshira në fushën e veprimit të këtij projekti.

 

 Nr.

           Aktiviteti i planifikuar

                                                              Periudha

  1.  

Nismë për informimin e studentëve lidhur me mundësitë e tyre profesionale në shërbimin civil  pas diplomimit

  Fakulteti i Ekonomikut, Tiranë: 16 maj 2017

  Fakulteti i Shkencave Sociale, Tirane: 17 maj 2017

  Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës: 18 maj 2017

  Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë: 22 maj 2017

  Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër: 23 maj 2017

  Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë: 24 maj 2017

  Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan: 25 maj 2017

 

  1.  

Pilotimi i modulit për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore për Trupën e Nivelit të Lartë Drejtuese- I

  Java e 23-24 majit, 2017

  1.  

Video promovuese mbi ndryshimet kryesore të arritura në shërbimin civil shqiptar

  Maj-korrik 2017

  1.  

Video promovuese mbi ndryshimet kryesore të arritura në procesin e rekrutimit 

  Maj-korrik 2017

  1.  

Trajnim mbi Kodin e Procedurave Administrative

  Fillimi i qershorit, 2017

  1.  

Vizitë studimore në Kroaci me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Ministria e Integrimit Evropian, Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Mbrojtjes

 

  5-9 qershor 2017

  1.  

Pilotimi i modulit për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore për Trupën e Nivelit të Lartë Drejtuese- II

 

  Java e 3-5 korrikut, 2017

  1.  

Aktiviteti përmbyllës i projektit

Java e parë korrikut, 2017

 

Contact Us
Feel free to contact us if you have any questions