IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive
image
Ekselenca

Clarification No.01 to the Guidelines for Grant Ap…

Title: “Capacity building for civil servants of the public administration...

Corrigendum No.02 to the Guidelines for Grant Appl…

“Capacity building for civil servants of the public administration, including...

Presentation to the Information session on the Con…

“CAPACITY BUILDING FOR CIVIL SERVANTS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING...

Call for proposals EuropeAid/172781/ID/ACT/AL “Cap…

CAPACITY BUILDING FOR CIVIL SERVANTS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING...

URDHËR NR 80, DATË 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREG…

Miratimi i rregullave dhe procedurave standarde të punës të harmonizuara...

Rëndësia e transformimit digjital në administratën…

25 - 29 tetor ReSPA oragnizoi Seasonal School on Digital...

Përfundon me sukses projekti “Zbatimi i Reformës s…

Projekti i financuar nga BE me fondet IPA 2014 “Zbatimi...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


info@dap.gov.al

+355 4 2250488

Adresa

Departamenti i Administratës Publike
Departamenti i Administratës Publike
Bulevardi Zogu i I
Bulevardi "Zogu i I"
Nr. 15
Nr. 15
Tiranë
Tiranë