IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive
image
1
Ekselenca

602 ekselentë të punësuar në administratën publike…

Në datat 16, 17, 18 tetor Departamenti i Administratës Publike...

Reforma në administratën publike, prioritet i qeve…

Reforma në Administratën Publike, arritjet dhe sfidat e përbashkëta, si...

Përshkrimi i punës, faktor kyç për rritjen e perfo…

Thellimi i bashkëpunimit mes institucioneve qendrore për përmirësimin e vlerësimit...

Thirrja e dytë e punësimit të ekselentëve në admni…

Drejtori i Departamentit të Administratës Publike, znj. Albana Koçiu në...

DAP, zhvillohet takimi me grupin tematik të SNRAP

Departamenti i Administratës Publike zhvilloi në datën 4 korrik takimin...

Takimi i katërt i rrjetit të profesionistëve të bu…

Në datën 19 shtator Departamenti i Administratës Publike zhvilloi takimin...

DAP dhe KMSHC, monitorim administratës publike në …

Në datën 20 shtator, Departamenti i Administratës Publike zhvilloi një...

Projekti IPA 2014 – Reforma në Administratën Publi…

Në kuadër të projektit IPA 2014, “Zbatimi i Reformës së...

Reforma në Administratën Publike, shkëmbim eksper…

Në datat 23 - 25 shtator, përfaqësues nga Kryeministria, Departamenti...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
NENTOR 2019
HMMEPSD
1

2367 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.11.2019., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2372 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike ", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2373 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 1.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2374 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore ", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2
3
4

2361 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.10.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike ", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2382 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit


2382 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit


2383 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2019., ora 16:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Juridike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit


2383 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2019., ora 16:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Juridike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit


2384 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përfaqësimit Ligjor, në Drejtorinë Juridike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit


2384 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përfaqësimit Ligjor, në Drejtorinë Juridike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit


2385 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2019., ora 16:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ndihmës Juridike, në Drejtorinë Juridike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit


2385 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2019., ora 16:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ndihmës Juridike, në Drejtorinë Juridike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit


2421 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2019., ora 15:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


5
6

2386 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Marrëveshjeve dhe Përkthimeve, në Drejtorinë e Protokollit, në Departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit


2386 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Marrëveshjeve dhe Përkthimeve, në Drejtorinë e Protokollit, në Departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit


2389 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve, në Drejtorinë Juridike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit


2389 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve, në Drejtorinë Juridike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit


2390 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


2390 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


2391 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


2391 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


2392 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Licensimit dhe Mbikëqyrjes së Personelit Ajror, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Sigurisë në Operim dhe Vlefshmërisë Ajrore, në Autoritetin e Aviacionit Civil


2392 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Licensimit dhe Mbikëqyrjes së Personelit Ajror, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Sigurisë në Operim dhe Vlefshmërisë Ajrore, në Autoritetin e Aviacionit Civil


7

2371 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.10.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Navale/Navigacion", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2393 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Bashkërendimit dhe Sigurimit të Ndihmës së Huaj, në Drejtorinë e Përgjithshme të Borxhit Publik dhe Bashkërendimit të Ndihmës së Huaj, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


2393 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Bashkërendimit dhe Sigurimit të Ndihmës së Huaj, në Drejtorinë e Përgjithshme të Borxhit Publik dhe Bashkërendimit të Ndihmës së Huaj, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


2396 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Turizmit


2396 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Turizmit


8

2367 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.11.2019., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2372 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike ", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2373 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 1.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2374 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore ", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


9
10
11

2377 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Shërbimit të Provës Pukë, Sarandë - Lloji i diplomës "Psikologji/Sociologji/Punë Sociale/Shkenca Juridike", niveli minmal i diplomës "Master Shkencor"


2397 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Arsimin Parauniversitar, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


2397 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Arsimin Parauniversitar, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


2397 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Arsimin Parauniversitar, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


2397 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Arsimin Parauniversitar, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


2420 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve, në Drejtorinë e Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


2426 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Autorizimit të Pagesave IPARD, në Drejtorinë e Autorizimit të Pagesave, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural


12

2423 - Lëvizje paralele

Shef i Seksionit të Shërbimeve Ekonomike, në Komisariatin e Policisë Kufitare Dibër - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019, ora 11:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike"/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Logjistikë"/Shkolla e Lartë e Bashkuar e Oficerëve, specialiteti "Prapavijë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2423 - Lëvizje paralele

Shef i Seksionit të Shërbimeve Ekonomike, në Drejtorinë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Vlorë - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019, ora 10:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike"/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Logjistikë"/Shkolla e Lartë e Bashkuar e Oficerëve, specialiteti "Prapavijë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2423 - Lëvizje paralele

Shef i Seksionit të Shërbimeve, në Repartin e Sigurisë së Brendshme dhe Ceremonialit - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019, ora 11:30 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike"/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Logjistikë"/Shkolla e Lartë e Bashkuar e Oficerëve, specialiteti "Prapavijë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2424 - Lëvizje paralele

Shef i Seksionit të Shërbimeve Mbështetëse, në Komisariatin e Policisë Nr. 5, Kamëz, Tiranë - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019, ora 12:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Logjistikë"/Shkolla e Lartë e Bashkuar e Oficerëve, specialiteti "Prapavijë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2425 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 15:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Bioteknologji Ushqimore/Zootekni", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2427 - Lëvizje paralele

Shef Seksioni për Shërbimet Ekonomike dhe Personelin, në Seksionin për Shërbimet Mbështetëse, në Komisariatin e Policisë Rrugore Tiranë - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019, ora 12:30 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës Shkenca Shoqërore/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Logjistikë"/Shkolla e Lartë e Bashkuar e Oficerëve, specialiteti "Prapavijë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2428 - Lëvizje paralele

Shef i Seksionit të Kontabilitetit, në Sektorin e Financave, në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019, ora 13:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2429 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Shpenzimeve Nacionale, në Degën e Thesarit Tiranë - Kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 16:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Thesarit - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2429 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Degës së Thesarit Krujë - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 16:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Thesarit - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2429 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Degës së Thesarit Berat - Kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 13:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Thesarit - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2429 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Degës së Thesarit Dibër - Kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 14:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Thesarit - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2429 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Degës së Thesarit Peqin - Kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 14:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Thesarit - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2429 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Degës së Thesarit Sarandë - Kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 13:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Thesarit - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2429 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Degës së Thesarit Kuçovë - Kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 12:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark",

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Thesarit - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2429 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Degës së Thesarit Elbasan - Kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 15:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Thesarit - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2429 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Degës së Thesarit Mat - Kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 12:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark",

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Thesarit - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


13

2401 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Shef i Sektorit të Bazës së të Dhënave, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit


2401 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Shef i Sektorit të Bazës së të Dhënave, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit


14

2404 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Hartografimit (Fier), në Drejtorinë e Hidrokarbureve, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


2404 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Hartografimit (Fier), në Drejtorinë e Hidrokarbureve, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


2405 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Laboratorit të Analizave Kimike, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


2405 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Laboratorit të Analizave Kimike, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


2407 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Ekonomike për Aparatin, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit


2407 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Ekonomike për Aparatin, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit


2408 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm dhe Drejtor i Programim-Zhvillimit në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


2408 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm dhe Drejtor i Programim-Zhvillimit në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


2422 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Politikave të Punësimit dhe Aftësimit Profesional, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


2422 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Politikave të Punësimit dhe Aftësimit Profesional, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


15

2398 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 15.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2399 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 15.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2432 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Informacionit dhe Inventarizimit të Burimeve Ujore, në Zyrën e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin - Seman, në Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2019, ora 10:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/ Shkenca Ekonomike/ Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2433 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Programimit dhe Publikimeve, në Drejtorinë e Programim-Zhvillimit, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2019, ora 11:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Gjeologjike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2433 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Hartografimit, në Drejtorinë e Gjeologjisë, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2019, ora 12:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Gjeologjike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2433 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Lejeve të Kërkim-Zbulimit, në Drejtorinë e Burimeve Minerale, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2019, ora 12:30 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Gjeologjike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2434 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Emergjencave dhe Aktivitetit me të Tretët, në Drejtorinë e Programim-Zhvillimit, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2019, ora 10:30 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinier Gjeolog/Inxhinier Gjeolog Nafte/Shkenca Toke", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2434 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Vendburimeve Jometalore, në Drejtorinë e Burimeve Minerale, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2019, ora 10:30 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinier Gjeolog/Inxhinier Gjeolog Nafte/Shkenca Toke", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


16
17
18

2377 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Shërbimit të Provës Pukë, Sarandë - Lloji i diplomës "Psikologji/Sociologji/Punë Sociale/Shkenca Juridike", niveli minmal i diplomës "Master Shkencor"


2413 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Funksional, në Drejtorinë e Procesimit të Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit


2413 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Funksional, në Drejtorinë e Procesimit të Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit


2414 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.11.2019, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.11.2019., ora 16:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Llogarisë së Unifikuar të Thesarit, në Drejtorinë e Operacioneve të Thesarit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit


2414 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.11.2019, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.11.2019., ora 16:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Llogarisë së Unifikuar të Thesarit, në Drejtorinë e Operacioneve të Thesarit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit


2415 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.11.2019, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.11.2019., ora 16:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Mbështetjes Funksionale, në Drejtorinë e Procesimit të Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit


2415 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.11.2019, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.11.2019., ora 16:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Mbështetjes Funksionale, në Drejtorinë e Procesimit të Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit


2431 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit Teknik, në Drejtorinë e Inspektimit Hekurudhor - Kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Mekanike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


19

2437 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Lumenjve, në Drejtorinë e Hidrogjeologjisë, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.11.2019, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Gjeologjike/ Gjeologji Inxhinierike dhe Hidrogjeologji", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


20

2444 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.11.2019., ora 15:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit Juridik dhe Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e Financës dhe Juridike, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


2446 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.11.2019, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe e Përputhshmërisë në Bujqësi, Ushqim dhe Zhvillim Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


21
22

2398 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 15.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2399 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 15.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2412 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2416 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës Psikologji, niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2417 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës Psikologji, niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2418 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.11.2019., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës Psikologji, niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2419 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.11.2019., ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Psikologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2442 - Lëvizje paralele

Shef i Seksionit të Teknologjisë dhe Informacionit, në Sektorin e Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Shkenca Kompjuterike/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/ Teknologji Informacioni/ Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2442 - Lëvizje paralele

Shef i Seksionit të Teknologjisë dhe Informacionit, në Sektorin e Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Shkenca Kompjuterike/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/ Teknologji Informacioni/ Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


23
24
25

2406 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.12.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës Shkenca Ekonomike/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Logjistikë"/Shkolla e Lartë e Bashkuar e Oficerëve, specialiteti "Prapavijë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2430 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Standardeve dhe Rregullave Ndërtimore, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energji, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë


2430 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.11.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Standardeve dhe Rregullave Ndërtimore, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energji, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë


26
27

2412 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2416 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës Psikologji, niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2417 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës Psikologji, niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2418 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.11.2019., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës Psikologji, niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2419 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.11.2019., ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Psikologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


28
29
30
Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


info@dap.gov.al

+355 4 2250488

Adresa

Këshilli i Ministrave
Departamenti i Administratës Publike
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"
Nr. 1
Sheshi "Nënë Tereza"
Tiranë
Tiranë