IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive

THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË TË JASHTËM

    Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse për...

Plani i Ri i Aktiviteteve 2018-2020, dy tryeza dis…

Departamenti i Administratës Publike në bashkëpunim me zëvendëskryeministren organizoi në...

Raporti vjetor 2017 i DAP- Përmirësim i ndjeshëm i…

    Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e...

Departamenti i Administratës Publike stendë inform…

Në Ditën Ndërkombëtare të Punës, 1 Maj, Departamenti i Administratës...

Departamenti i Administratës Publike analizë 6 muj…

Departamenti i Administratës Publike zhvilloi më datë 4 maj 2018...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
QERSHOR 2018
HMMEPSD
1

1743 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Shërbimit të Provës Dibër, Pukë, Pogradec, Kurbin, Mat, Krujë, Lushnje, Gjirokastër, Lezhë, Fier, Elbasan, Korçë - Lloji i diplomës "Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1749 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1750 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1751 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Shkenca Kompjuterike/Arkitekturë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1752 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Politike/Shkenca Filologjike", niveli minimal i diplomës " Master Shkencor"


1753 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arte të Bukura/Shkenca Filologjike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1756 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike ", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1770 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Mbështetjes Territoriale, në Drejtorinë e Fondeve të BE-së, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Shkenca Politike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1770 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Të Drejtës Evropiane, në Drejtorinë e Të Drejtës Ndërkombëtare dhe Evropiane, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Shkenca Politike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1771 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Dixhitalizimit, në Drejtorinë e Gjeoinformatizimit, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Informatikë/Gjeoinformatikë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1760 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave, në Administratën e Prefektit të Qarkut Elbasan - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Elbasan, Vlorë, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Inxhinierike/një nga degët e Akademisë së Policisë/Sigurisë/Shkollës Ushtarake", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2
3
4

1773 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Bashkëpunimit, Marrëveshjeve dhe Kontratave, në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Kulturën, në Ministrinë e Kulturës - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjuhë e Huaj/ Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1773 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Bashkëpunimit, Marrëveshjeve dhe Kontratave, në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Kulturën, në Ministrinë e Kulturës - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjuhë e Huaj/ Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1774 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Marrëveshjeve dhe Kontratave, në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1774 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Hartimit dhe Monitorimit të Marrëveshjeve dhe Kontratave, në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe të Përputhshmërisë në Bujqësi, Ushqim dhe Zhvillim Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.6.2018, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1794 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Ujërave Nëntokësore, në Drejtorinë e Hidrogjeologjisë, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Hidrogjeologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1802 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Teknologjive Bujqësore, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë


1804 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


5

1743 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Shërbimit të Provës Dibër, Pukë, Pogradec, Kurbin, Mat, Krujë, Lushnje, Gjirokastër, Lezhë, Fier, Elbasan, Korçë - Lloji i diplomës "Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1744 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1756 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike ", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1757 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Bujqësore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1758 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Agrobiznes/Politika Agrare/Zootekni/Veterinari", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1759 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi/Teknologji Agroushqimore/Zooteknikë/Mjekësi Veterinare", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


6

1768 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programimit dhe Publikimeve, në Drejtorinë e Programim-Zhvillimit, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


1768 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programimit dhe Publikimeve, në Drejtorinë e Programim-Zhvillimit, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


1778 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1778 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1779 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.6.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Autorizimit të Pagesave, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1779 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.6.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Autorizimit të Pagesave, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1769 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Vendburimeve Jometalore, në Drejtorinë e Burimeve Minerale, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


1769 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Vendburimeve Jometalore, në Drejtorinë e Burimeve Minerale, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


1780 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Programeve Kombëtare, në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit


1780 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Programeve Kombëtare, në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit


7

1748 - Lëvizje paralele

Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Korçë - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Korçë, Gjirokastër, Përmet, Pogradec, Sarandë - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1748 - Lëvizje paralele

Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Pogradec - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2018, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Korçë, Gjirokastër, Përmet, Pogradec, Sarandë - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1776 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Standardizimit dhe Efiçencës Administrative, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rininë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1776 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Kulturën, në Ministrinë e Kulturës - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1776 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Kulturën, në Ministrinë e Kulturës - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1776 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe të Përputhshmërisë në Bujqësi, Ushqim dhe Zhvillim Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2018, ora 11:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1776 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rininë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1776 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1798 - Lëvizje paralele

Specialist i Sektorit të Programeve të Zhvillimit të Arsimit të Lartë, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1798 - Lëvizje paralele

Specialist i Sektorit të Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Kërkimin Shkencor, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1819 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit për Diasporën, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


8

1744 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1745 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.6.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.6.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Tiranë - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1757 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Bujqësore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1758 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Agrobiznes/Politika Agrare/Zootekni/Veterinari", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1759 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi/Teknologji Agroushqimore/Zooteknikë/Mjekësi Veterinare", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1761 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeologji Nafte/Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1762 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.6.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Gjeofizike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1763 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

LLoji i diplomës "Shkenca Juridike/Arsim i Lartë Ushtarak", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


9
10
11

1777 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Lezhë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1777 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1777 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Kukës - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1777 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Vlorë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 10:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1782 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1782 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1782 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1782 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1783 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1783 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1784 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 13:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave


1784 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 13:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave


1785 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës Strategjike, në Drejtorinë e Analizës Strategjike dhe Transaksioneve të Dyshimta, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave


1785 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës Strategjike, në Drejtorinë e Analizës Strategjike dhe Transaksioneve të Dyshimta, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave


1808 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës dhe Modelimit të Projekteve, në Drejtorinë e Teknologjive të Pemëtarisë, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë


1821 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Projekteve IPA dhe Donatorëve, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave në Fushën e Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë


12

1745 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.6.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.6.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Tiranë - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1761 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeologji Nafte/Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1762 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.6.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Gjeofizike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1763 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

LLoji i diplomës "Shkenca Juridike/Arsim i Lartë Ushtarak", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


13

1788 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Elbasan


1788 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Elbasan


1790 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë


1790 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë


1791 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.6.2018, ora 11:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Sarandë


1791 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.6.2018, ora 11:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Sarandë


1793 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Gjirokastër


1793 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Gjirokastër


1814 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit të Skemave Kombëtare, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


14

1787 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr .31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, në Drejtorinë Juridike, Prokurimit, Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve


1787 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr .31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, në Drejtorinë Juridike, Prokurimit, Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve


1796 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Infrastrukturës së Sistemeve CORS, në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Hartografisë, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor


1796 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Infrastrukturës së Sistemeve CORS, në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Hartografisë, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor


1797 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.6.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë, në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Hartografisë, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor


1797 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.6.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë, në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Hartografisë, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor


1820 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


15
16
17
18

1801 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Teknologjive Bujqësore, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë


1801 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Teknologjive Bujqësore, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë


1803 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.6.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Teknologjive të Perimeve, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Lushnje


1803 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.6.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Teknologjive të Perimeve, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Lushnje


1804 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


1804 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


19

1746 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Fier, Berat, Vlorë, Lushnje - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1770 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Shkenca Politike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1772 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Mjekësi Veterinare", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1760 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Elbasan, Vlorë, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Inxhinierike/një nga degët e Akademisë së Policisë/Sigurisë/Shkollës Ushtarake", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


20

1795 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Promovimit dhe Marketingut, në Drejtorinë e Çështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët, në Drejtorinë e Përgjithshme të Standardizimit - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Sociale/Gjuhë e Huaj/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Artet e Bukura“, niveli minimal i diplomës “Bachelorl“


1827 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.6.2018., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.6.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Auditues i Parë në Drejtorinë e Auditimit të Programeve IPA, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


1827 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.6.2018., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.6.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Auditues i Parë në Drejtorinë e Auditimit të Programeve IPA, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


1829 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Gjirokastër - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.6.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Gjirokastër, Dibër, Vlorë, Fier, Tiranë - Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1829 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Dibër - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Gjirokastër, Dibër, Vlorë, Fier, Tiranë - Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1829 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Vlorë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.6.2018, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Gjirokastër, Dibër, Vlorë, Fier, Tiranë - Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1829 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Fier - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Gjirokastër, Dibër, Vlorë, Fier, Tiranë - Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1829 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Gjirokastër, Dibër, Vlorë, Fier, Tiranë - Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1831 - Lëvizje paralele

Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Dibër - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Dibër, Kukës, Shkodër, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Inxhinierike/Kimi/Punë Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1831 - Lëvizje paralele

Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Shkodër - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.6.2018, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Dibër, Kukës, Shkodër, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Inxhinierike/Kimi/Punë Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1832 - Lëvizje paralele

Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Elbasan - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Elbasan, Fier, Tiranë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Inxhinierike/Kimi/Punë Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1832 - Lëvizje paralele

Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Fier - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.6.2018, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Elbasan, Fier, Tiranë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Inxhinierike/Kimi/Punë Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1832 - Lëvizje paralele

Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Tiranë - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Elbasan, Fier, Tiranë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Inxhinierike/Kimi/Punë Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


21

1818 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1818 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1818 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.


B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1818 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.


B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1819 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit për Diasporën, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1819 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit për Diasporën, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1819 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit për Diasporën, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1819 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit për Diasporën, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1800 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve IPARD, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Inxhinieri Mjedisi/Inxhinieri Mekanike/Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1800 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve IPARD, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Inxhinieri Mjedisi/Inxhinieri Mekanike/Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


22

1746 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Fier, Berat, Vlorë, Lushnje - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1747 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Durrës, Elbasan, Kukës, Tropojë - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1770 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Shkenca Politike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1774 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1772 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Mjekësi Veterinare", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1760 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Elbasan, Vlorë, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Inxhinierike/një nga degët e Akademisë së Policisë/Sigurisë/Shkollës Ushtarake", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1775 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Biologji/Ekonomi dhe Politikë Agrare/Zootekni/Akuakulturë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1812 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Autorizimit të Pagesave IPARD, në Drejtorinë e Autorizimit të Pagesave, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1812 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Autorizimit të Pagesave IPARD, në Drejtorinë e Autorizimit të Pagesave, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1813 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1813 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1813 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1813 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1816 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ekzekutimit të Pagesave IPARD, në Drejtorinë e Ekzekutimit të Pagesave, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1816 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ekzekutimit të Pagesave IPARD, në Drejtorinë e Ekzekutimit të Pagesave, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1816 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ekzekutimit të Pagesave IPARD, në Drejtorinë e Ekzekutimit të Pagesave, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1816 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ekzekutimit të Pagesave IPARD, në Drejtorinë e Ekzekutimit të Pagesave, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1814 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit të Skemave Kombëtare, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1814 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit të Skemave Kombëtare, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1814 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit të Skemave Kombëtare, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1814 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit të Skemave Kombëtare, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1815 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve IPARD, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1815 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve IPARD, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1815 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve IPARD, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1815 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve IPARD, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1817 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1817 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1817 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1817 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1830 - Lëvizje paralele

Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Gjirokastër - kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Berat, Gjirokastër, Korçë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Inxhinierike/Kimi/Punë Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1833 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Sigurisë në Punë, në Drejtorinë e Inspektimit për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë, në Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1834 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OSH dhe Operatorëve të Biznesit, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Shkodër - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Shkodër, Kukës, Lezhë, Dibër - Lloji i diplomës "Mjekësi Veterinare", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1834 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Dibër - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Shkodër, Kukës, Lezhë, Dibër - Lloji i diplomës "Mjekësi Veterinare", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


23
24
25

1806 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Legjislacionit dhe Monitorimit, në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit


1806 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Legjislacionit dhe Monitorimit, në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit


1808 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës dhe Modelimit të Projekteve, në Drejtorinë e Teknologjive të Pemëtarisë, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë


1808 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës dhe Modelimit të Projekteve, në Drejtorinë e Teknologjive të Pemëtarisë, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë


1840 - Lëvizje paralele

Kryeinspektor i Degës Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Elbasan - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Berat, Gjirokastër, Lezhë, Elbasan - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Inxhinierike/Kimi/Punë Sociale", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1841 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.6.2018, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1841 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.6.2018, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1841 - Lëvizje paralele

Specialist (finance) në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Telegrafike Shqiptare - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


26

1747 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Durrës, Elbasan, Kukës, Tropojë - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1748 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Korçë, Gjirokastër, Përmet, Pogradec, Sarandë - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1774 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1776 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1775 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Biologji/Ekonomi dhe Politikë Agrare/Zootekni/Akuakulturë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1798 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.6.2018. ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1828 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Skemave, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


1828 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Skemave, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


27
28

1820 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.6.2018., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.6.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1820 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.6.2018., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.6.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1820 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.6.2018., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.6.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1820 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.6.2018., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.6.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


1823 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Auditues i Dytë në Drejtorinë e Auditimit të Programeve IPA, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


1823 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.6.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Auditues i Dytë në Drejtorinë e Auditimit të Programeve IPA, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


1824 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Aparatit, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1824 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.6.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Aparatit, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1825 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit


1825 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit


1850 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.6.2018., ora 10:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontratave dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve të Përgjithshme, në Autoritetin e Aviacionit Civil


29

1748 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Korçë, Gjirokastër, Përmet, Pogradec, Sarandë - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1776 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1777 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.7.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1782 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 29.6.2018, ora 11:00, në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.7.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1798 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.6.2018. ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


30
Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


info@dap.gov.al

+355 4 2250488

+355 4 2235937

Adresa

Këshilli i Ministrave
Këshilli i Ministrave
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Nr. 1
Nr. 1
Tiranë
Tiranë