IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Takimi i 7-të i Grupit të Posaçëm për Reformën e Administratës Publike në Shqipëri u zhvillua më 27 shtator 2017 në Tiranë. Takimi u drejtua bashkërisht nga Znj. Senida Mesi, ZëvendësKryeministre dhe Znj. Michela Matuella, Shefe e Njësisë për Shqipërinë dhe Bosnje-Hercegovinën në Komisionin Evropian.

Institucionet shqiptare dhanë një përditësim të zhvillimeve kryesore duke u përqendruar te zbatimi i reformës së shërbimit civil, planifikimi dhe koordinimi i politikave, ofrimi i shërbimeve dhe llogaridhënia, si dhe decentralizimi dhe qeverisja vendore. Gjithashtu paraqitën planin e ristrukturimit ministror dhe riorganizimin e administratës publike me synim rritjen e efektivitetit të ofrimit të shërbimeve.

Komisioni Evropian mirëpriti progresin e mëtejshëm në zbatimin e reformave të Administratës Publike dhe Menaxhimit të Financave Publike, nxiti më tej qeverinë që të ruajë ritmin e mirë të zbatimit të reformave, nënvizoi rëndësinë e garantimit që riorganizimi i parashikuar të kryhet në përputhje me ligjin për shërbimin civil. Gjithashtu Komisioni theksoi nevojën për të përmirësuar mekanizmat për planifikimin e politikave dhe përshtatjen e buxhetimit me planifikimin strategjik.

Reforma e administratës publike është një nga pesë prioritetet kyçe për hapjen e negociatave të anëtarësimit në BE. Grupi i Posaçëm për Reformën e Administratës Publike është forumi kryesor i dialogut politik ku institucionet e qeverisë shqiptare, institucionet e pavarura së bashku me Komisionin diskutojnë progresin në zbatimin e reformave të administratës publike, decentralizimit dhe menaxhimit të financave publike.