IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datat 12 - 13 - 14 mars, Departamenti i Administratës Publike në bashkëpunim me institucionet e tjera shtetërore përmbylli me sukses fazën e dytë të procesit të përzgjedhjes së vendeve të lira jashtë shërbimit civil (me kod pune) nga të kualifikuarit ekselentë. 

86 ekselentë përzgjodhën vendin e tyre të punës në 9 sisteme ministrore. Nëpërmjet aplikimit në platformën “punetembare.al”, ekselentët e punësuar do të përfitojnë eksperiencë 1 vjeçare në administratën shtetërore. 

Punësimi i të rinjve ekselentë do të shërbejë si shtysë dhe mendësi e re për modernizimin e administratës publike.