IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në kuadër të projektit IPA 2014, “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike” përfaqësues nga Kryeministria, Departamenti i Administratës Publike dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë realizuan një vizitë treditore studimore në Lisbonë, në datat 15, 16 dhe 17 korrik. 

Vizita në Drejtorinë e Përgjithshme të Administratës dhe Punësimit Publik kishte për qëllim njohjen me arritjet dhe sfidat mbi reformën në administratën publike, reformën në fushën e pagave, menaxhimin e burimeve njerëzore, përshkrimet e punës dhe sistemin e shpërblimit sipas shembujve më të mirë të vendeve të Bashkimit Evropian.

Gjatë trajnimit u shkëmbyen përvojat e Shqipërisë dhe Portugalisë, në fushën e: 

- Rekrutimit të nëpunësve civilë;

- Zhvillimit të karrierës në shërbimin civil;

- Trajnimet e ndryshme etj.

Delegacioni nga Shqipëria përbëhej nga një grup nëpunësish të nivelit të ulët dhe të mesëm drejtues.

Departamenti i Administratës Publike në bashkëpunim me ekspertët e projektit po punojnë intensivisht për të përmirësuar më tej zbatimin e reformës së shërbimit civil nëpërmjet reformës së pagave, forcimit të kapaciteteve të institucioneve, përmirësimit të menaxhimit të burimeve njerëzore, etj. 

Reforma në sistemin e pagave, si një nismë shumë e rëndësishme, do të rrisë më tej aftësitë e punonjësve publikë, duke vlerësuar trajnimin e tyre të vazhdueshëm dhe aftësinë për të kryer punën.