IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 20 shtator, Departamenti i Administratës Publike zhvilloi një takim me përfaqësues të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil. 

Në kuadër të implementimit të projektit “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike”, financuar nga fondet IPA 2014, bashkë me KMSHC-në u diskutua mbi setin e përbashkët të indikatorëve të cilët do të mundësojnë të dhëna të sakta mbi progresin e reformës në administratën publike, në drejtim të mirëmenaxhimit të burimeve njerëzore.

Në vijim të rekomandimit të Komisionit Evropian, ekipi (DAP dhe ekspertët e projektit) po punon për të thjeshtuar mjetet në mbledhjen e të dhënave administrative midis DAP-it, KMSHC-së dhe institucioneve të tjera. Pjesëmarrësit në takim shprehën angazhimin e tyre për bashkëpunimin e ngushtë mes institucioneve, në monitorimin në kohë reale të menaxhimit të burimeve njerëzore në administratën publike falë platformës administrata.al.