IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian EnglishTë nderuar vizitorë!


Mirë se vini në faqen zyrtare të Departamentit të Administratës Publike.

Ne kemi marrë përsipër angazhimin e plotë për krijimin e një administrate publike me punonjës të përkushtuar, profesionistë dhe të dedikuar në shërbimin ndaj qytetarëve. Për këtë arsye, meritokracia në administratën publike mbetet një vlerë e domosdoshme e cila çon në krijimin e një administrate publike të qëndrueshme, të bazuar në integritet, moral dhe paanësi politike.

Ne jemi të vetëdijshëm që procesi i reformave modernizuese përbën një rrugë të gjatë dhe të vështirë. Gjithsesi, kjo nuk paraqet një arsye për t’u tërhequr, për të punuar më pak apo më ngadalë. Hapat e parë janë hedhur tashmë. Miratimi dhe fillimi i implementimit të ligjit të ri për nëpunësin civil, i cili garanton një kuadër të sigurt ligjor për krijimin e një shërbimi civil profesional dhe të qëndrueshëm është hapi i parë. Ne do të vijojmë punën duke u përqendruar tek menaxhimi i burimeve njerëzore në të gjitha institucionet e administratës shtetërore pjesë e shërbimit civil, zbatimi i reformave funksionale dhe strukturore, implementimi i shërbimeve inovative në punën e përditshme të administratës, zbatimi i reformave në fushën e pagave dhe zhvillimit të karrierës për nëpunësit publik, etj.

Duam t’ju sigurojmë se komunikimi me qytetarët dhe transparenca do të jenë dy shtyllat kryesore në të cilat do të mbështet Departamenti i Administratës Publike. Një element i këtyre dy shtyllave është edhe kjo faqe, nëpërmjet të cilës do të mund të informoheni gjerësisht në disa fusha. Si për shembull; në këtë faqe do të mund të njiheni me të rejat më të fundit në lidhje me vendet e lira në administratën publike pjesë e shërbimit civil, mënyrën e aplikimit dhe dokumentet e nevojshëm për këtë; dokumentat strategjikë dhe ata ligjore mbi të cilët bazohet puna jonë; projektet e ndryshme mbi të cilat ne po punojmë si dhe çdo risi në administratën publike. Ndër të tjera, këtu do të gjeni të gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me trajnimet për punonjësit e administratës publike, që organizohen në bashkëpunim me ASPA ( Shkolla Shqiptare e Administratës Publike) si dhe ReSPA (Shkolla Rajonale e Administratës Publike) të cilat kanë për qëllim shtimin dhe forcimin e njohurive të punonjësve. 

Kam bindjen e plotë se duke punuar së bashku sot, do të mund të krijojmë një administratë publike të denjë për vendin tonë me punonjës profesionistë e të dedikuar, një administratë publike, që përfaqëson siguri, inovacion a progres dhe vlerat më të mira të vendit për të cilin punojmë çdo ditë me pasion.


Me besimin e sinqertë në mbështetjen tuaj,

Albana KOÇIU

Drejtor i Departamentit të Administratës Publike

-----------------------------------------------------------------

Znj. Albana Koçiu mban pozicionin e Drejtorit të Departamentit të Administratës Publike që prej vitit 2013.

Znj. Koçiu ka përfunduar studimet në Fakultetin e Shkencave Sociale, në Universitetin e Tiranës dhe vjen në krye të Departamentit të Administratës Publike pas një eksperience 18 vjeçare në pozicione drejtuese ne administratën qendrore dhe vendore, me fokus të veçantë në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore. Njëherazi, Znj. Koçiu ka ndjekur një sërë kursesh dhe trajnimesh profesionale mbi drejtimin, menaxhimin e burimeve njerëzore, rekrutimin efektiv në shërbimin civil, analizën e nevojave për trajnim në administratën publike etj.  

Si Drejtor i Departamentit të Administratës Publike, znj. Koçiu kryeson në nivel teknik procesin e Reformës së Administratës Publike, si një ndër prioritetet e vendit drejt integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.