IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike mori pjesë në ceremoninë e shpërndarjes së certifikatave për 200 praktikantët më të mirë të cilët mbaruan me sukses 3 muaj praktikë në administratën publike. Pasi përfunduan praktikën e punës, 200 studentë nga 600 të tillë, nënshkruan 1 vit kontratë pune në administratën shtetërore.

Në  ceremoni merrnin pjesë Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Lindita Nikolla, zëvendësministrja e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, znj. Dajna Sorensen, Drejtori i Departamentit të Administratës Publike, znj. Albana Koçiu etj.

Në fjalën e saj përshëndetëse, znj. Albana Koçiu, tha se angazhimi në zyrat e institucioneve të administratës publike dhe mundësia për t’u njohur nga afër me mënyrën e funksionimit të administratës në terësi, me ritmin e punës, praktikat e ndjekura, gjithashtu edhe mundësia për të prekur fusha specifike të institucioneve ku është kryer praktika, ju shërben të rinjve të sapodiplomuar si njohuri shtesë praktike dhe teorike shumë e rëndësishme për zhvillimin e tyre profesional.

Duke shprehur bindjen se praktikat e punës janë një mundësi reale për të qenë një hap më pranë statusit të shërbimit civil, drejtori i DAP tha se, nga 309 praktikantë që kanë marrë certifikatën pas përfundimit të praktikave të punës dhe që kanë aplikuar për një vend pune, 30% e tyre kanë rezultuar fitues në konkurse.

Kjo eksperiencë, parë në të gjitha dimensionet e saj, ka ndihmuar në qartësimin e ideve sa i takon rrugëtimit profesional në të ardhmen e pse jo, të ketë nxitur tek të rinjtë dëshirën për të qenë pjesë e administratës, pasi administrata ka nevojë për energjinë dhe idetë e të rinjve. 

Programet, praktikat apo trajnimet e ndryshme që Departamenti i Administratës Publike ka ndërmarrë dhe do vazhdojë të ndërmarrë, janë tregues i angazhimit në përmbushjen e synimit për një administratë të përgatitur, profesionale me punonjës të cilët ushtrojnë detyrën me integritet dhe energji pozitive.