IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, në seancën e mbajtur më 23 korrik 2020, shqyrtoi raportin vjetor të punës së Departamentit të Administratës Publike dhe diskutoi mbi punën e arritjet e deritanishme drejt reformimit të shërbimit civil në Shqipëri.

Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, znj. Elisa Spiropali foli në Kuvend për raportin e veprimtarisë vjetore të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e shërbimit civil për vitin 2019.

Ajo evidentoi konsolidimin e kuadrit ligjor i cili ka përmirësuar ndjeshëm Ajo evidentoi konsolidimin e kuadrit ligjor i cili ka përmirësuar ndjeshëm menaxhimin e burimeve njerëzore në institucionet që janë pjesë e shërbimit civil, rritjen e mobilitetit në shërbimin civil si dhe platformën unike të ndërveprimit "administrata.al".

Znj. Spiropali nënvizoi gjithashtu nismën e punësimit të studentëve ekselentë, ku gjatë vitit 2019 u emëruan me kontratë të përkohshme 1 vjeçare, 602 ekselentë.

“Për administratën publike shqiptare, mbetet sfidë organizimi i sistemit të pagave të shërbimit civil bazuar në vlerësimin e punës së nëpunësve civilë, rezultateve, trajnimit të detyrueshëm etj.”