IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike dhe Institucioni i Avokatit të Popullit nënshkruan Memorandumin e Bashkëpunimit për parandalimin e adresimin e dhunës, ngacmimit dhe ngacmimit seksual në administratën publike.

Drejtori i DAP, znj. Albana Koçiu shprehu angazhimin maksimal për mbrojten e nëpunësit civil në administratën publike nga të gjitha format e dhunës, ngacmimit dhe ngacmimit seksual.

Institucionet e përfshira në këtë memorandum do të vijojnë punën për hartimin e masave konkrete për jetësimin e këtij dokumenti për të siguruar ndërgjegjësimin dhe zbatimin e duhur në të gjithë administratën publike.

Memorandumi u nënshkrua në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara (UNDP) “T’i japim fund dhunës ndaj Grave 

dhe Vajzave në Shqipëri” financuar nga Qeveria Suedeze, zbatuar nga UNDP dhe agjenci të tjera të OKB-së në Shqipëri.