IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Projekti WeBER në bashkëpunim me SIGMA/OECD përgatitën në muajin korrik një anketë mbi perceptimet e nëpunësve civilë në institucionet e administratës shtetërore në Shqipëri.

DAP mbështeti këtë proces duke shpërndarë anketën për të gjithë punonjësit e administratës shtetërore. Anketa ishte pjesë e një hulumtimi të pavarur, i cili u zhvillua në të njëjtën kohë në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor.

Edhe pse pjesëmarrja ishte plotësisht vullnetare, anketa u konsiderua jashtëzakonisht e rëndësishme për këtë hulumtim, pasi do të ndihmojë në njohjen e perceptimit të nëpunësve rreth administratës publike në Shqipëri, reforma e së cilës është një ndër kriteret kryesore të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Ekspertët të cilët janë duke punuar për këtë anketë, do të përgatisin rezultatet dhe gjetjet e saj në nivel kombëtar dhe rajonal.