IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Shkolla Rajonale e Administratës Publike zhvilloi në datat 15 dhe 17 shtator trajnimin online dedikuar menaxhimit të punës nga distanca. 

Pjesë e këtij trajnimi ishin profesionistët e burimeve njerëzore të administratave publike të vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë dhe përfaqësues nga Departamenti i Administratës Publike. 

Qëllimi kryesor i trajnimit ishte përdorimi i mjeteve teknike, efikase për punën nga distanca, si dhe kombinimi i punës së stafit me platformat e përshtatshme si: Zoom, Microsoft Teams, Google Drive, Trello, Slack, Google Hangouts.

Pjesëmarrësit diskutuan për sfidat me të cilat përballen gjatë menaxhimit dhe motivimit të stafit të tyre, si dhe mungesën e njohurive rreth mjeteve inovative për lehtësimin e punës nga distanca.