IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në kuadër të harmonizimit të Legjislacionit me Kodin e Procedurave Administrative, përfaqësues të Drejtorisë së Integritetit, Mbikëqyrjes dhe Ankesave Administrative dhe Gjyqësore të DAP, morën pjesë në takimin e radhës të organizuar nga Ministria e Drejtësisë. 

Në këtë kuadër, gjatë muajit shtator DAP ka përfunduar identifikimin e akteve nënligjore në fushën e shërbimit civil të cilat vlerësohen të përqasen me Kodin e Procedurave Administrative. 

Takimi u organizua online në platformën Webex.