IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Sfidat kryesore për realizimin me sukses të projektit

"Komiteti Drejtues i Projektit IPA zhvilloi online mbledhjen e 7-të më datë 9 shtator. Gjatë takimit u vlerësuan rezultatet e arritura dhe sfidat ende të pranishme me të cilat po përballet ekipi gjatë muajve të fundit për shkak të situatës së pandemisë.

Duke shprehur mbështetjen dhe angazhimin e tyre për fazën në vijim, pjesëmarrësit diskutuan dhe për mundësinë e përdorimit të metodave inovative për zhvillimin e aktiviteteve të projektit në këtë periudhë, veçanërisht ato që përfshijnë trajnime apo konsultime të ndryshme.

Në mbledhje morën pjesë përfaqësues nga Departamenti i Administratës Publike, Bashkimit Evropian, ministritë e linjës dhe ekspertët e projektit shqiptarë e të huaj.