IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 18 nëntor, Departamenti i Administratës Publike njoftoi Thirrjen për vitin 2020, për punësimin e studentëve ekselentë në administratën shtetërore.

Çdo ekselent që ka përfunduar studimet me mesatare 9.00 – 10.00, nga viti 2017 e në vijim, mund të aplikojë për 108 pozicione vakante të publikuara në thirrje, deri në datën 4 dhjetor 2020.

Çdo hap i procesit të aplikimit dhe përzgjedhjes do të bëhet nëpërmjet platformës, duke e bërë këtë proces të hapur, transparent dhe lehtësisht të monitorueshëm në punetembare.al dhe faqen zyrtare të www.dap.gov.al.

Nëpërmjet platformës “punetembare.al”, çdo i sapodiplomuar ekselent që është në kërkim të një eksperiencë në administratë, do të mund të regjistrohet dhe shprehë interesin për vendet e shpallura, duke ngarkuar online të gjithë dokumentacionin e nevojshëm. 

Punësimi nga kjo platformë, do të ndihmojë ekselentët në zhvillimin e aftësive profesionale dhe karrierës së tyre. Pas një viti përvojë pune, nëse ata dëshirojnë të bëhen pjesë e administratës shtetërore dhe shërbimit civil, mund të konkurrojnë nëpërmjet procedurave të konkurrimit bazuar në legjislacionin e shërbimit civil.

Në njoftimin e thirrjes, publikuar në platformën "punetembare.al" dhe faqen zyrtare të DAP është përcaktuar edhe metodologjia e përzgjedhjes së pozicionit të punës.

Falë Paktit për Universitetin, nga dy thirrjet e vitit 2019 janë punësuar në total 602 ekselentë.