IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Ndryshimet, risitë, promovimi i vizibilitetit të procedurave të rekrutimit në Shqipëri dhe jo vetëm, ishin disa nga temat që u diskutuan në workshopin e zhvilluar online nga ReSPA në datat 2 dhe 3 nëntor.

Workshopi me temë “Ndarja e praktikave më të mira për rekrutimin bazuar në meritë, në Ballkanin Perëndimor” bëri bashkë pjesëmarrës nga vendet e rajonit, të cilët patën mundësi të ndanin modelet e tyre mes vendeve anëtare.

Përfaqësues të ReSPA prezantuan dhe një studim rajonal për rekrutimin bazuar në meritë, të cilin e kanë kryer në bashkëpunim me OECD/SIGMA. Përveç përfaqësuesve të burimeve njerëzore, workshop-i mblodhi ekspertë rajonalë dhe ndërkombëtarë të cilët punuan në realizimin e këtij studimi.