IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Mbi 150 përfaqësues të institucioneve të administratës shtetërore përfunduan në muajin janar ciklin 8 javor të trajnimit mbi Kodin e Procedurave Administrative. Trajnimet intensive ku u trajtuan pyetje dhe raste të ndryshme u zhvilluan online nëpërmjet platformës së posaçme për administratën publike “Learning Management System”.

 

Rezultatet dhe gjetjet e seancave të trajnimit do të përfshihen në manualin e përgatitur nga ekspertët e projektit IPA 2014 “Zbatimi i reformës së shërbimit civil në administratën publike”, në bashkëpunim të ngushtë me juristët e DAP.