IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Thirrja 2020 pati një interes të jashtëzakonshëm. Nga 700 aplikime, pas verifikimit paraprak të kryer nga DAP, u kualifikuan 590 kandidatë për 108 pozicione vakante dedikuar punësimit të ekselentëve në administratën shtetërore.

 

Lista e kandidatëve të kualifikuar për grupet e pozicioneve të punës në këtë thirrje, të renditur sipas pikëve (bazuar në metodologjinë e vlerësimit të përcaktuar në vkm. nr 586), u publikua në faqen zyrtare të DAP dhe në platformën punetembare.al.

 

Për shkak të numrit të lartë të kandidatëve të kualifikuar dhe respektimit të rregullave të distancimit për situatën e epidemisë së shkaktuar nga Covid – 19 procesi u përcaktua të zhvillohej në 8 ditë.