IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në kuadër të procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, administrata publike shqiptare i ka kushtuar rëndësi të veçantë zhvillimit të kapaciteteve nëpërmjet trajnimeve dhe projekteve të ndryshme, ku më i fundit është nisja e kurseve të gjuhës frënge për nëpunësit civilë dhe diplomatët shqiptarë.

Në 22 prill, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Për Evropën dhe Punët e Jashtme, z. Armand Skapi dhe ambasadorja franceze në Shqipëri, znj. Elisabeth Barsacq nënshkruan ne një takim online, deklaratën për nisjen e kurseve të gjuhës frënge, një plan konkret për vitin 2021 – 2023.

DAP mbështet vazhdimisht iniciativa të tilla pasi një administratë publike e përgatitur profesionalisht është një element kyç i të gjithë performancës organizative të sektorit publik. Prandaj dhe ky projekt ka një rëndësi të veçantë për përmirësimin e mëtejshëm si dhe për rritjen e ndërgjegjësimit, motivimit dhe angazhimit të punonjësve.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të përgatiten nga ekipi më i mirë i shkollës së specializuar për ofrimin e cilësisë më të lartë të mësimdhënies në gjuhën frënge në Tiranë (Aleanca Franceze).

Pjesëmarrës në takimin online ishin: Ambasadori Francez, Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Drejtori i Departamentit të Bashkimit Evropian, Këshilltari Francez për Bashkëpunim dhe Veprim Kulturor dhe Drejtori i Aleancës Franceze të Tiranës, përfaqësues nga DAP

Suksese ekipit për këtë nismë shumë të nevojshme për administratën shqiptare!