IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, publikoi në muajin prill thirrjen e aplikimeve për fondin e ekselencës për vitin 2021. Aplikimet bëhen online në portalin e-albania deri në datën 18 qershor 2021.

Fondi i ekselencës është një mbështetje financiare ndaj studentëve të shkëlqyer dhe nëpunësve civilë që të ndjekin studimet e ciklit të dytë dhe të tretë në një nga universitetet më të mira të botës, sipas Times Higher education (Renditja botërore e universiteteve).

Informacionet për procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm për kategorinë “Nëpunës Civil” mund t'i gjeni në këtë link https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/03/N%C3%8BPUN%C3%8BS-CIVIL.pdf

Dokumentacioni i aplikimit, kriteret dhe procedurat mbi bazën e të cilave do të kryhet përzgjedhja e kandidatëve mund t’i gjeni në këtë link https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9539&fbclid=IwAR2VXaJEp6G0b5oQGpzDfdwZ65Fd7hLtQC4_5cBn8B_QivocArR9TXd3GvY