IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Përtej vështirësive që solli pandemia, reforma në administratën publike shqiptare vitin e kaluar ishte sa sfiduese, po aq edhe transformuese në ofrimin dhe garantimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Ndaj dhe fokusi i raportit të Monitorimit të SNRAP 2020 është Shqipëria digjitale, një realitet i prekshëm me portalin e-Albania dhe rekrutimi tërësisht online nëpërmjet platformës administrata.al.

Këto dy momente kryesore gjatë 2020 dhe çështje të tjera të rëndësishme, drejtori i DAP, znj. Albana Koçiu i diskutoi në takimin online të Grupit Tematik të SNRAP, për raportin vjetor të monitorimit, bashkë me përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, partnerët ndërkombëtarë dhe shoqërinë civile.

Falë platformës së integruar të komunikimit administrata.al, në prill të 2020 u mundësua testimi elektronik duke realizuar në këtë mënyrë zhvillimin e procedurave të rekrutimit tërësisht online. Kjo platformë konfirmoi dhe një herë vlerën e shtuar të saj në modernizimin dhe përmirësimin e menaxhimit të burimeve njerëzore në administratën publike, nëpërmjet unifikimit dhe standardizimit të procedurave në nivel qendror dhe lokal.

Në takimin e datës 20 maj u prezantuan gjithashtu arritjet kryesore dhe sfidat gjatë vitit të kaluar në fusha si: politikëbërja, dixhitalizimi i shërbimeve (e-Albania), burimet njerëzore (rekrutimi), trajnimet online për përshtatjen e administratës publike me nevojat e realitetit të ri etj.