IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 26 maj u zhvillua online takimi i 10-të i Komitetit Drejtues të Projektit IPA 2014 “Zbatimi i reformës së shërbimit civil në administratën publike”.

Në mbledhjen online u diskutuan aktivitetet e zbatuara gjatë kësaj periudhe, ku veçohen përshkrimet e punës, trajnimet, manualet e ndryshme, si dhe plani i aktiviteteve të muajve në vijim.

Në takim morën pjesë: ekspertët shqiptarë e ndërkombëtarë, përfaqësues të Departamentit të Administratës Publike (DAP), Bashkimit Evropian (BE), Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Komisionerit për Mbikqyrjen e Shërbimit Civil (KMSHC), Shkollës Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet e BE-së, Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë (CFCU).

Faleminderit ekipit për punën e jashtëzakonshme dhe shumë suksese në muajt e ardhshëm, për fazën më të rëndësishme, finalizimin e projektit!

*Projekti IPA 2014 “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike” financohet nga fondet IPA të BE