IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Për herë të parë në vendin tonë, DAP prezantoi modelin e llogaritjes së kostos së procedurave administrative. Në 5 seanca të ndryshme workshopi të organizuara në datat 21, 22 dhe 30 qershor morën pjesë mbi 100 pjesëmarrës nga 10 ministri e 13 institucione varësie. 

Objektivi i këtij moduli është lehtësimi i përllogaritjes së efektit financiar të ndryshimeve ligjore që krijojnë procedura të reja apo modifikojnë procedura ekzistuese. 

Po ashtu, një objektiv tjetër i modulit është edhe që të shërbejë si mjet për kostimin e procedurave aktuale të institucionit për të lejuar analiza dhe vendimmarrje të ndryshme nga zyrtarët menaxhues.