IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Agjencia Kombëtare e Rinisë organizoi në datat 1 – 4 shtator në Jalë, shkollën verore “RinCamp” ku morën pjesë rreth 100 të rinj të grupmoshës 21 - 26 vjeç. Të rinjtë janë bërë pjesë e administratës publike falë Programit të Praktikave Kombëtare të Punës.

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin dhe përfaqësues të DAP, të cilët folën për procedurat e pranimit në shërbimin civil dhe punësimin e përkohshëm të studentëve ekselentë në institucionet e administratës shtetërore.

Interesi i pjesëmarrësve në këtë aktivitet ishte jashtëzakonisht i lartë, ku nëpërmjet pyetjeve të shumta, të rinjtë u informuan për vendet vakante që publikon DAP, dokumentet e nevojshme, mënyrën e aplikimit etj.