IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Gjetjet e raportit inkurajuese, Shqipëria në rrugën e duhur të progresit!

"Pavarësisht ndikimit të pandemisë COVID-19, ecuria e reformës në administratën publike ka qenë pozitive... Vendet e lira të planifikuara për vitin 2020 u plotësuan 100%".

 

Komisioni Evropian publikoi në datën 19 tetor Raportin për Shqipërinë, ku konfirmon ecurinë e qëndrueshme dhe përmbushjen e detyrave të procesit të anëtarësimit.

Shqipëria është e përgatitur në mënyrë të moderuar me reformën e administratës së saj publike, thuhet në raport, ndërkohë që vlerësohet pozitivisht procesi i rekrutimit tërësisht i hapur, transparent dhe meritokratik, i cili është tashmë, një model i mirë edhe për vendet e rajonit.

Pavarësisht sfidave e ndikimit të pandemisë, të gjitha vendet e lira të planifikuara nga DAP për vitin 2020, u plotësuan, duke realizuar plotësisht planin e rekrutimit.

Raporti i progresit përveç vlerësimeve pozitive, nxjerr në pah sfidat dhe çështjet që duhen adresuar për të përparuar më tej.

Në raport, ndër të tjera theksohet nevoja e harmonizimit të përshkrimeve të punës, automatizimi i sistemit të pagave për të gjithë sektorin publik, përmirësimi i proceseve të punës, vlerësimi i përformancës etj.

Për më shumë mbi raportin kliko këtu.