IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 9 nëntor Shqipëria mori kryesimin e Bordit Drejtues të Shkollës Rajonale të Administratës Publike (ReSPA) për vitin 2022, në fushën e Reformës në Administratën Publike të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Ceremonia e dorëzimit të kryesisë u zhvillua online në takimin e 13-të Bordit Drejtues të ReSPA, ku morën pjesë përfaqësues nga qeveria shqiptare, ministrat përgjegjës për administratën publike në Ballkanin Perëndimor, përfaqësues të lartë të Komisionit Evropian, programit OECD/SIGMA dhe anëtarë të tjerë të Bordit.

Ministrja e Administratës Publike dhe Pushtetit Vendor të Serbisë, znj. Marija Obradović, i dorëzoi kryesinë e Bordit Drejtues të ReSPA, znj. Belioza Çoku, Drejtore e Kabinetit të Zëvendëskryeministrit.

Në fjalën përshëndetëse, znj. Çoku, tha se “qeveria shqiptare do të angazhohet maksimalisht në rritjen e dialogut, bashkëpunimit rajonal dhe vëmendjes politike në fushat kyçe të administratës publike dhe integrimit evropian, të vendeve të rajonit”.

Gjatë takimit online u prezantua dhe u miratua me votat e plota të bordit drejtues Raporti vjetor i ReSPA dhe buxheti për vitin 2022 – 2023.