IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datat 17 - 18 nëntor, Shkolla Rajonale e Administratës Publike zhvilloi në Tiranë workshopin për shkëmbimin e eksperiencave të vendeve të Ballkanit Perëndimor për procedurën e vlerësimit të performancës së nëpunësve publikë.

Departamenti i Administratës Publike përgjatë dy ditëve të workshopit ndau me përfaqësues të Bosnje dhe Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, risitë e procesit të vlerësimit të performancës së nëpunësve civilë nëpërmjet modulit online e-performance të platformës administrata.al.

Moduli e – performance, një risi për administratën publike shqiptare do të lehtësojë punën e Burimeve Njerëzore në procesin e vlerësimit të performancës së nëpunësve, mbledhjes së nevojave për trajnim, si dhe informimin në kohë reale të ecurisë së këtij procesi të rëndësishëm.

ReSPA prezantoi gjithashtu dhe rezultatet e raportit të vlerësimit të vendeve anëtare, sfidat e ardhshme të këtij procesi si dhe rekomandimet për hapat e mëtejshëm.