IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 10 dhjetor u zhvillua konferenca “Reformat e Mirëqeverisjes dhe Administrimit Publik. Progresi dhe sfidat në kuadër të Raportit të Monitorimit SIGMA 2021”. Në praninë e përfaqësuesve të nivelit të lartë të qeverisë shqiptare, përfaqësues të Komisionit Evropian, SIGMA, zyrës së delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri u prezantua raporti i vlerësimit të indikatorëve sipas fushave të reformës së administratës publike.

Krahasuar me vitin 2017, Shqipëria ka bërë progres të vazhdueshëm, duke kryesuar rajonin e Ballkanit Perëndimor në fushat kyçe të reformës së administratës publike - thuhet në raport, ndërsa vlerësohet më tej stabiliteti dhe përforcimi i sistemit të shërbimit civil, forcimi i kapaciteteve dhe rritjes profesionale të nëpunësve publikë në përballimin me sukses të sfidave të integrimit drejt Bashkimit Evropian pavarësisht sfidave që solli pandemia.

Drejtori i DAP, znj. Albana Koçiu falenderoi SIGMA-n dhe Komisionin Evropian për mbështetjen e vazhdueshme në reformën e administratës publike si dhe ekspertët të cilët kanë punuar për konkretizimin e këtij dokumenti analitik gjithëpërfshirës.

Për raportin e plotë mund të klikoni në linkun këtu