IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e të dhënave transparente nga qeveria, ishte qëllimi i takimit të organizuar nga ReSPA në bashkëpunim me Sekretariatin e OGP (Partneriteti i Qeverisë së Hapur) për Evropën, në datat 10 - 12 mars në Shkup.

 

Në këtë takim ku morën pjesë zyrtarë të administratave publike të vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria u përfaqësua nga një grup nëpunësish të nivelit të mesëm dhe të lartë drejtues midis tyre dhe nga Departamenti i Administratës Publike.

 

Tematikat kryesore të diskutuara në takim ishin:

 

  • Shkëmbimi dhe zgjerimi i njohurive në dixhitalizimin e shërbimeve publike
  • Menaxhimi i platformave të Open Data

 

ReSPA vlerësoi në përfundim të aktivitetit, se do të vijojë të organizojë takime të tilla ku vëmendje e veçantë do t’i kushtohet përmirësimit të politikave dhe praktikave në transparencën e të dhënave që burojnë nga Partneriteti i Qeverisë së Hapur, për një administratë efikase dhe në shërbim të qytetarëve