IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

 

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) zhvilloi një takim konsultativ me anëtarët e rrjetit CAF (Common Assessment Framework) të vendeve të Ballkanit Perëndimor si: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Takimi i zhvilluar online në datën 3 mars u përqëndrua në planet e veprimtarive dhe aktiviteteve të CAF për vitet 2022 – 2024.

 

Korniza e Përbashkët e Vlerësimit, CAF (Common Assessment Framework) është instrumenti i përbashkët evropian për menaxhimin e cilësisë, që aplikohet posaçërisht në institucionet e administratës publike. Instrumenti ndihmon institucionet e sektorit publik për të përmirësuar performancën e tyre, për një administratë moderne, transparente, efikase dhe profesionale, të orientuar drejt qytetarëve.