IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 26 prill, Departamenti i Administratës Publike organizoi një tryezë të rrumbullakët me përfaqësues nga delegacioni i Bashkimit Evropian, OECD/SIGMA, ReSPA, institucione të administratës publike dhe shoqëria civile për konsultimet e para të strategjisë së re për reformën në administratën publike.

Drejtori i DAP, Albana Koçiu gjatë fjalës përshëndetëse theksoi prioritetet dhe objektivat kryesore të strategjisë së re, ndërkohë që ngriti diskutimin rreth tre pyetjeve kryesore si: Çfarë ka funksionuar mirë gjatë zbatimit të SNRAP? Cilat kanë qenë pengesat dhe çfarë duhet përmirësuar në strategjinë e re? Cilat duhet të jenë prioritetet dhe objektivat kryesore për strategjinë 2023 e më tej?

Në takim u ndanë gjithashtu dhe rezultatet e raportit të monitorimit për vitin 2021 mbi ecurinë e deritanishme të punës, arritjet, sfidat dhe mësimet e përfituara.