IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 11 prill Bordi Drejtues i ReSPA zhvilloi takimin e tij të 52-të me zyrtarët e nivelit të lartë drejtues të administratave publike të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Gjatë takimit online u trajtuan temat që lidhen me qeverisjen, funksionimin e Shkollës Rajonale të Administratës Publike, zbatimin e aktiviteteve të kryera në periudhën nëntor ‘21 - mars ‘22 si dhe çështje të ndryshme financiare të shkollës.

Bordi Drejtues shprehu mbështetjen e fortë për punën ambicioze të ReSPA-s për rritjen dhe fuqizimin e bashkëpunimit rajonal, në drejtimin e reformave të qëndrueshme të administratës publike në Ballkanin Perëndimor!