IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Drejtori i Departamentit të Administratës Publike, znj. Albana Koçiu në datën 29 maj në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut bëri një përmbledhje të raportit të veprimtarisë së DAP për vitin 2021.

Gjatë prezantimit të raportit u evidentua vlerësimi i fundit i SIGMA, ku e rendit Shqipërinë lider në Ballkanin Perëndimor për mirëmenaxhimin e burimeve njerëzore dhe shërbimin civil.

Znj. Koçiu u ndal gjithashtu dhe në përdorimin e platformës “administrata.al”, si një mekanizëm që do të çojë në një nivel tjetër cilësinë e bashkëpunimit mes institucioneve në menaxhimin e praktikave të burimeve njerëzore.

“Ka ardhur momenti që jo vetëm institucionet e administratës shtetërore, por edhe të pushtetit vendor të jenë në të njëjta standarde në procesin e rekrutimit. Besojmë se platforma është një mekanizëm i mirë, një urë komunikimi mes institucioneve tona për të unifikuar praktikat në këtë drejtim”, -tha ajo.

Disa nga çështjet kyçe të raportit:

  • Plotësimi i vendeve vakante
  • Rienergjizimi i administratës publike nëpërmjet nismës së punësimit të studentëve të ekselencës
  • Përmirësimi i procesit të rekrutimit
  • Përmirësimi i testeve dhe kapaciteteve të komisioneve të vlerësimit për të vlerësuar aplikantët
  • Hartimi i manualeve të posaçme për nëpunësit e administrates
  • Rritja e kapaciteteve të nëpunësve

 

“Objektivi kryesor për vitin që vjen është nisja e procesit të ri të shkrimit të dokumentit strategjik të reformës së administratës publike për vitin 2023 e në vijim, që synon reformimin e institucioneve në drejtim të përmirësimit të cilësisë së shërbimit”.