IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në muajin prill ReSPA dhe OECD/SIGMA hapën thirrjen për aplikime për nismën “Çmimet e Administratës Publike për Ballkanin Perëndimor” për vitin 2022!

Shkolla Rajonale e Administratës Publike zhvilloi gjatë muajit maj dy sesione informuese sa i përket mënyrës së aplikimit për të marrë pjesë në nismën "Çmimet e Administratës Publike 2022"

për vendet e Ballkanit Perëndimor.

Sipas ReSPA interesi për aplikime nga institucionet e Ballkanit Perëndimor është shumë i lartë, kjo tregon se dëshira për inovacionin dhe modernizimin në ofrimin e shërbimeve të mira për qytetarët është e madhe gjithashtu.

Ndërkohë në sesionin e dytë informues, ReSPA mundësoi një rubrikë me pyetjet më të shpeshta ku të gjithë të interesuarit mund të merrnin përgjigjen e tyre vetëm me një klik në linkun e faqes këtu.

Konkursi i jep mundësinë e aplikimit për konkurrim çdo institucioni publik kombëtar nga Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova.