IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datat 09 – 13 maj, profesionistë të nivelit të lartë dhe të mesëm nga vendet anëtarë të RePSA të përfshirë në negociatat e anëtarësimit dhe proceset e integrimit evropian ndoqën fizikisht në Tiranë, por edhe online nëpërmjet platformës zoom shkollën sezonale për Negociimin e Anëtarësimit në BE.

Gjatë 5 ditëve intensive, përfaqësues të administratës publike shqiptare, Bosnje Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë u njohën nga afër me përvojat praktike në lidhje me kapitujt e anëtarësimit të fushave ku duhet të përafrohet legjislacioni me BE-në, ndërsa ekspertë nga UNDP dhe GIZ dhanë një pasqyrë të asistencës së tyre në këtë proces.

Edhe njëherë ekipi i ReSPA tregoi se shkëmbimi i përvojave është shenjë dalluese e bashkëpunimit të suksesshëm rajonal. Shkolla sezonale për Negociimin e Anëtarësimit në BE ishte një shembull i shkëlqyer i angazhimit të vazhdueshëm të ReSPA për të mbështetur rajonin drejt BE si dhe në përballjen me sukses të sfidave aktuale.

Fokusi i shkollës sezonale:

  • Metodologjia e re e negociatave të anëtarësimit
  • Elementët ligjorë dhe politikë të zgjerimit të BE-së
  • Politika e anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe procesi i shqyrtimit