IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Nisur nga vlerësimi i raportit të fundit të monitorimit të SIGMA/OECD, që e rendit Shqipërinë në krye të vendeve të Ballkanit Perëndimor sa i përket ofrimit të shërbimeve publike dhe menaxhimit të burimeve njerëzore, fokusi i takimit me delegacionin ishte pikërisht eksperienca në këto drejtime.

DAP i prezantoi gjithashtu delegacionit platformën e integruar, burimin e vetëm të përqëndruar të informacionit “administrata.al”. Delegacioni shprehu interes dhe për trajnimet, vlerësimin e performancës së nëpunësve civile, panelin e rekrutimit etj.

Takime të tilla pozitive dhe shumë informuese, fuqizojnë më tej marrëdhënien bashkëpunuese mes dy administratave respektive.