IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Informojmë të gjithë të interesuarit dhe kandidatët se, prej datës 1/8/2022 janë rivendosur në afat të gjitha fazat e procedurave të pezulluara, të konkurrimeve në shërbimin civil në institucionet e administratës shtetërore.


Të interesuarit mund të kontrollojnë llogarinë e tyre personale në DAP, korrespondencën elektronike si edhe njoftimet për çdo procedurë konkurrimi të publikuar në faqen zyrtare të DAP http://rekrutimi.administrata.al/shpalljet
 

Falenderojmë të gjithë të interesuarit për mbështetjen dhe mirëkuptimin e tyre!