IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në kuadër të “Javës së Integritetit”, në 7 dhjetor, përfaqësues të Departamentit të Administratës Publike morën pjesë në forumin e organizuar nga IDM Albania dhe partnerët e saj, “Forcimi i kulturës së integritetit përmes Kodit të Etikës dhe Planeve të Integritetit në sektorin e administratës publike”.

Në këtë forum u prezantuan tre dokumente që reflektojnë punën në zhvillimin e instrumenteve të integritetit, sfidat dhe mundësitë që janë ofruar për nëpunësit publikë dhe qytetarët:

  • Integriteti në institucionet e qeverisjes qendrore: Mundësitë, sfidat dhe rruga përpara
  • Kodet e Etikës në sektorin publik: Përfitimet dhe sfidat
  • Sfidat që pengojnë promovimin e kulturës me integritet në qeverisjen vendore

Pjesëmarrësit diskutuan mbi gjetjet, rekomandimet dhe rëndësinë e këtyre instrumenteve pro-integritet në përmirësimin e kulturës së punës në sektorin e administratës publike në Shqipëri.

Ata ndanë gjithashtu përvojën dhe mësimet e nxjerra, në zhvillimin e instrumenteve për forcimin e integritetit institucional dhe rritjen e besimit në sektorin publik.

DAP falenderoi organizatorët për mundësinë e ndarjes së eksperiencës në lidhje për integritetin e personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike në administratën shtetërore.